ระบบพิสูจน์ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์


เลือกไฟล์ใบกำกับภาษี

เลือก Timestamp Token

กรุณาทำตามเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อระบุตัวตน